Meer dan 100 jaar verstand
van dierenverzorging

Vraag om advies of bestel

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.cmstool.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Agra Totaal | Dierenspeciaalzaak | Zoekt u iets specifieks? Bel of kom langs, Agra Totaal helpt met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Agra Totaal | Dierenspeciaalzaak | Zoekt u iets specifieks? Bel of kom langs, Agra Totaal helpt niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Agra Totaal | Dierenspeciaalzaak | Zoekt u iets specifieks? Bel of kom langs, Agra Totaal helpt garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Agra Totaal | Dierenspeciaalzaak | Zoekt u iets specifieks? Bel of kom langs, Agra Totaal helpt via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Agra Totaal | Dierenspeciaalzaak | Zoekt u iets specifieks? Bel of kom langs, Agra Totaal helpt wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Agra Totaal | Dierenspeciaalzaak | Zoekt u iets specifieks? Bel of kom langs, Agra Totaal helpt links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Agra Totaal | Dierenspeciaalzaak | Zoekt u iets specifieks? Bel of kom langs, Agra Totaal helpt worden aanbevolen. Agra Totaal | Dierenspeciaalzaak | Zoekt u iets specifieks? Bel of kom langs, Agra Totaal helpt aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Agra Totaal | Dierenspeciaalzaak | Zoekt u iets specifieks? Bel of kom langs, Agra Totaal helpt niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Agra Totaal | Dierenspeciaalzaak | Zoekt u iets specifieks? Bel of kom langs, Agra Totaal helpt behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agra Totaal | Dierenspeciaalzaak | Zoekt u iets specifieks? Bel of kom langs, Agra Totaal helpt of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacystatement
Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wijzigingen
Agra Totaal | Dierenspeciaalzaak | Zoekt u iets specifieks? Bel of kom langs, Agra Totaal helpt behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Aanbiedingen week 25

Aanbiedingen week 25

Aanbiedingen week 25

Lees meer
Agra totaal zorg voor de agrariër

Agra Totaal zorg voor de agrariër

Bij Agra Totaal weten wij hoe belangrijk de ontzorging voor de agrariër is. Daarom krijgt u altijd het het juiste advies!

Lees meer
De bistespesjaalsaak by jo yn`e buert!

De bistespesjaalsaak by jo yn`e buert!

De bistespesjaalsaak by jo yn`e buert!

Lees meer

Nu weet ik welk voer ik mijn hond moet geven

Rina Dijkstra
Rina Dijkstra